Товар успішно доданий до кошика!
Товар добавлен к сравнению!За заданими критеріями продукції немає!


Рекомендуємо


 1. Трудове навчання 4 клас Нова програма Альбом до підручника Веремійчика І. Авт: Трач С.
  Видання складено за Новою програмою до підручника Трудове навчання 4 клас Нова програма Авт: Веремійчик І.М., Тименко В.П. Вид-во: Генеза. Альбом містить чисті аркуші, на яких діти мають змогу працювати під час уроку. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з дисциплін художньо-естетичного циклу Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 12.10.2015 р. № 2.1/12-Г-27)
 2. Українська мова 6 клас Нова програма Українська мова навчання Авт: О. Заболотний, В. Заболотний
  Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Навчальний матеріал підручника спрямовано на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета. Теоретичний матеріал структуровано на підрозділи із зазначенням ключових понять, деякі відомості оформлено у вигляді таблиць і схем, що сприяє запам’ятовуванню інформації. Принцип особистої зорієнтованості навчання реалізовано через такі форми роботи, як дослідження, робота в групах, самооцінювання. Значна увага приділяється завданням на доведення, спостереження, обґрунтування думки, порівняння. Інтерактивні завдання, тематичні рубрики збагачують зміст підручника, активізують навчальну діяльність п’ятикласників. Пропонуються завдання, що спонукають учнів висловлюватися на теми, пов’язані з їхнім життєвим досвідом.Підручник створює умови для самовираження, саморозвитку і самопізнання учнів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.
 3. Інформатика 4 клас Нова програма Авт: Коршунова О.В.
  100 грн.
  Подання навчального матеріалу у підручнику з Інформатики для 4 класу за Новою програмою відбувається у вигляді діалогу головних героїв, що на початку кожного параграфу створюють проблемну ситуацію, інтригують запитаннями та запрошують до подорожі. Основні форми роботи з підручником - читання по ролях, розглядання малюнків, обговорення ситуацій, що виникли у головних героїв, опрацювання матеріалу у парах або малих групах та виконання дій за алгоритмами. Система запитань наприкінці кожного параграфу диференційована відповідно до рівня складності та передбачає розвиток логічного та творчого мислення дитини. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2015 р. № 777)
 4. Історія України 8 клас Нова програма Авт: Власов В.
  Підручник з Історії України для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів за Новою програмою. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2016 р. № 491)

Популярне


 1. Литература 6 класс Тетрадь для контрольных работ Новая программа Авт: Исаева Е.
  Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями новой программы. Тетрадь содержит тестовые задания ко всем темам, разработанным в учебнике. Тесты поданы в трёх вариантах, обеспечивая тем самым возможность выбора и дифференцированный подход к обучению. Пособие также содержит задания для творческой работы по литературе. К учебнику Литература Русская и мировая 6 класс Новая программа Авт: Исаева Е., Клименко Ж. Изд-во: Сиция Рекомендовано Министерством образования и науки Украины Поделиться…
 2. Биология Рабочая тетрадь 6 класс Новая программа К учебнику: Костиков И. Авт: Котик Т.
  Пособие соответствует новой программе по биологии для 6 класса. Предназначено для усвоения и систематизации учащимися нового учебного материала по биологии, а также для экономии времени при выполнении и оформлении практических работ. Внимательно слушая учителя на уроке, работая с учебником, ученики будут усваивать материал, запоминая его и делая соответствующие записи в тетради, которая также содержит разные задания, таблицы, схемы, интересные вопросы, задания на закрепление и проверку знаний. С этой тетрадью ученикам будет удобно работать на уроке, а также делать некоторые домашние задания. Кроме того тетрадь поможет быстро и качественно выполнять практические работы. К учебнику Биология 6 класс Новая программа Авт: Костиков И.Ю. Изд-во: Освита Одобрено Министерством образования и науки Украины
 3. Тетрадь для контрольных работ по Русскому языку 4 класс Новая программа Авт: Самонова Е.И.
  Предлагаемое издание на ряду с учебником Русский язык 4 класс. Новая программа. Самонова Е.И., Стативка В.И., Полякова Т.М. Изд-во: Генеза является составной частью учебно-методического комплекта по русскому языку для 4 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке. Представленные в Тетради для контрольных работ по русскому языку материалы призваны оптимизировать работу учителя по организации контроля знаний учащихся по языку и языковых умений, а также по четырем видам речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). Памятки Как выполнять задания тематической контрольной работы, Как подготовить устное сочинение, Как списывать текст, Как составлять диалог и другие помогут учащимся усвоить алгоритм выполнения заданий различных типов. В пособии предлагаются вспомогательные материалы для составления устного сочинения, ориентировочные темы и ситуации для составления диалогов, схемы составления диалогов, темы письменных сочинений, этикетные формулы, используемые в общении и т.п. Использование тетради существенно облегчит труд учителя при подготовке материалов контрольной работы и ее проверке. Одобрено для использования в общеобразовательных учебных заведениях комиссией по педагогике и методике начального обучения Научно-методического совета по вопросам образования Министерства образования и науки Украины (письмо ИИТСО от 16.04.2015 №14.1/12-Г-223)
 4. Природознавство 4 клас Нова програма Авт: І. В. Грущинська
  100 грн.
  Підручник Природознавство для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів є концептуальним продовженням серії інтерактивних підручників з природознавства для початкової школи. Його концептуальною ідеєю є формування природознавчої компетентності учнів на основі засвоєння системи інтегрованих відомостей про природу, ознайомлення з азами екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної діяльності, розвитком ціннісних орієнтацій в різних сферах життєдіяльності, дотримання принципу діалогічності. Укладений відповідно до останніх змін, унесених до програми. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2015 р. № 777)
Виробник
Підбір товарів
Яндекс.Метрика
Наверх