Товар успішно доданий до кошика!
Товар добавлен к сравнению!Тьютори, коучі і едвайсери – хто вони?

21.03.2017

Тьютори, коучі і едвайсери – хто вони?

Враховуючи те, що учні та студенти мають сьогодні доступ до будь якої інформації, відпадає необхідність та навіть стає помилковим вчити їх за принципом однієї правильної відповіді. Кожен учень та студент — це особистість з власними цілями й потребами. Саме тому прийшов час нових педагогічних професій, що мають різні функції, детальніше про них розповідає викладач Юрій Коноваленко.

Нинішнє покоління учнів та студентів воліють робити свій власний вибір, вчиняти власні помилки і отримувати з них досвід для життя. Таким чином вони більш мотивовані до опанування нових знань. А це дає на виході з навчального закладу кращий рівень освіти.

І, щоб забезпечити той рівень, потрібні і нові педагогічні професії: тьютори, едвайсери, коучі, фасилітатори, ментори. Вони вже приходять в педагогічну практику українських навчальних закладів, адаптуючись із зарубіжних педагогічних методик. Тому давайте спробуємо розібратись які завдання повинні виконувати ці педагоги.

Найбільш поширена в нашому освітньому просторі посада тьютора. Тож, хто це? Тьютор - це особа, що веде індивідуальні або групові заняття із учнями, студентами. А також — репетитор, наставник. В українських університетах роль тьютора сьогодні в більшості випадків применшена до помічника викладача, здебільшого аспіранта, або це студенти старших курсів.

Тьютори, коучі і едвайсери – хто вони?

Враховуючи те, що учні та студенти мають сьогодні доступ до будь якої інформації, відпадає необхідність та навіть стає помилковим вчити їх за принципом однієї правильної відповіді. Кожен учень та студент — це особистість з власними цілями й потребами. Саме тому прийшов час нових педагогічних професій, що мають різні функції, детальніше про них розповідає викладач Юрій Коноваленко.

Нинішнє покоління учнів та студентів воліють робити свій власний вибір, вчиняти власні помилки і отримувати з них досвід для життя. Таким чином вони більш мотивовані до опанування нових знань. А це дає на виході з навчального закладу кращий рівень освіти.

І, щоб забезпечити той рівень, потрібні і нові педагогічні професії: тьютори, едвайсери, коучі, фасилітатори, ментори. Вони вже приходять в педагогічну практику українських навчальних закладів, адаптуючись із зарубіжних педагогічних методик. Тому давайте спробуємо розібратись які завдання повинні виконувати ці педагоги.

Найбільш поширена в нашому освітньому просторі посада тьютора. Тож, хто це? Тьютор - це особа, що веде індивідуальні або групові заняття із учнями, студентами. А також — репетитор, наставник. В українських університетах роль тьютора сьогодні в більшості випадків применшена до помічника викладача, здебільшого аспіранта, або це студенти старших курсів.

Хоча тьютор в класичному розумінні - це ключова фігура в дистанційному навчанні, що відповідає за проведення занять зі студентами. Аналізуючи досвід зарубіжних університетів, можна побачити, що в більшості випадків розробник курсу і тьютор — одна і та ж особа. Але у нас в Україні тьютор часто виступає в ролі консультанта з освітніх програм та курсів. Багато досвідчених викладачів при проведенні занять зі студентами денної форми навчання віддають перевагу використанню саме тьюторських технологій дистанційного навчання, враховуючи реалії часу.

Ще одна посада, що зберігає у назві іноземне звучання - коуч (від англ. coach – тренер), той, що займається, відповідно, коучингом, знову ж таки – від англ. coaching – тренерством, вишколом. Коуч допомагає знайти відповіді на власні запитання підопічних, відпрацьовує/відтреновує до автоматизму різні життєві та професійні ситуації.

Коучинг – інструмент особистісного й професійного розвитку, формування якого почалося в 70-х роках XX століття. Джерела коучингу лежать у спортивному тренерстві, позитивній, когнітивній й організаційній психології, в уявленні про усвідомлене життя й можливості постійного й цілеспрямованого розвитку людини. За сферою застосування вирізняють кар'єрний коучинг, бізнес-коучинг, коучинг особистої ефективності, лайф-коучинг. Та саме освітня сфера найбільш сприятлива його застосуванню.

Більш поширене у нашій педагогічній літературі поняття ментор. У контексті педагогічних посад ментор як термін почали використовувати в значенні синоніма до слів «учитель», «порадник», «наставник», «консультант». Людина, що має інтерес в розвитку знань, умінь, навичок та міжособистісних стосунків.

На відміну від наставника, ментор самостійно встановлює інтенсивність та напрямок навчання. Завдання ментора — допомагати тоді, коли ви просите про допомогу. І хоча ці два терміни часто вживаються як синоніми, є доволі суттєва відмінність між наставниками та менторами. Перший призначається, щоб допомогти досягнути цілі групи, колективу, установи, закладу, компанії. Другого можна вибрати, щоб досягнути індивідуального зростання.

Наступний іншомовний термін, що приходить у нашу педагогічну практику — фасилітація. Це специфічний вид педагогічної діяльності вчителя/викладача, що має за мету допомагати учню чи студенту в усвідомленні себе як самоцінності, підтримувати прагнення до саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення, сприяти особистісному зростанню, розкриттю здібностей, пізнавальних можливостей. Він допомагає актуалізовувати ціннісне ставлення до людей, природи, національної культури на основі організації, гуманістичного, діалогічного, суб'єкт-суб'єктного спілкування, атмосфери безумовного прийняття, розуміння та довіри.

Фасилітатор – це фахівець, який не зацікавлений у підсумках обговорення, з якимось конкретним рішенням, не представляє інтереси жодної з груп-учасників чи персоналій і не бере прямої участі в обговоренні, але несе відповідальність за якісне виконання завдань і є радше супровідником навчальної групи у їхньому особистому розвитку.

Може з’явитись невдовзі у штатному розкладі українських шкіл, професійно-технічних чи вищих навчальних закладів така посада як едвайзер (від англ. Adviser.) Це радник, або консультант. Радники потрібні не тільки президенту чи народним депутатам а й учням та студентам, адже вибір професії, навчального закладу - це ті питання, де потрібна порада. Отже, Едвайзер, як правило, людина з більшими і глибшими знаннями в конкретній галузі. У більшості випадків, — практик, на відміну від викладачів та вчителів, які є більше теоретиками. Яку вибрати тему дослідження, роботу для стажування чи після закінчення ВНЗ, дисципліну за вибором і т. ін., - все це може фахово порадити едвайзер, проаналізувавши запити учнів та студентів.

І, нарешті, більш знайоме та близьке нам поняття наставник. Та в оновленому освітньому середовищі функції наставника також трансформуються. Метою наставництва є допомога опікуваному пристосуватися до дій у межах правил та настанов спільноти. Наставник може давати поради щодо більш ефективної роботи у сфері освіти, проектів, що виконуються, та допомагати вирішувати дискусійні питання, приймати складні життєві рішення.

Отже, нинішнє і прийдешнє покоління, що навчається, потребує в більшості тих педагогів, які можуть допомогти обрати шлях та обґрунтовано порадити, як себе реалізувати в житті. І це не дивно, адже в такому розмаїтті навчальних дисциплін, закладів, сфер діяльності однієї правильної відповіді бути давно вже не може. Тому й виникає необхідність специфікації педагогічної діяльності.

Та все ж, ким би ви не були і під які критерії в своїй роботі не підпадали, завжди продовжуйте разом зі своїми учнями та студентами навчатись новому.Поділіться цією посиланням:


 1. Українська школа у контексті теорії спіральної динаміки
  08.02.2017

  Українська школа у контексті теорії спіральної динаміки

  Існує точка зору, що для реформування країни нам потрібні різні школи. Пошук однієї форми закладу середньої освіти, однієї програми навчання, одних підходів до забезпечення якості освіти тощо треба визначити як анахронізм. Про українську середню освіту з огляду на теорію спіральної динаміки розмірковує Костянтин Линьов, доцент кафедри управління Київського університету імені Бориса Грінченка.

  У минулому році вийшло друге видання книги Валерія Пекаря «Різнобарвний менеджмент», що зайвий раз говорить про інтерес як науковців, так і практиків управління до теорії спіральної (інтегральної) динаміки, а також до її авторів – Дона Бека та Кріса Кована. Книга з результатами їх досліджень «Спіральна динаміка: управляючи цінностями, лідерством та змінами» побачила світ у 1996 році, а в перекладі російською мовою вийшла у 2010 році.

 2. Освіта батьків впливає на успішність дітей, - дослідження Освіта батьків впливає на успішність дітей, - дослідження
  24.12.2016

  Освіта батьків впливає на успішність дітей, - дослідження

  Рівень освіти батьків є ключовим фактором, який має безпосередній зв’язок із рівнем успішності дітей. Про це йдеться у звіті за результатами дослідження Інституту освітньої аналітики, що було проведено за сприяння Українського центру оцінювання якості освіти і присвячено впливу соціально-економічного середовища на результати навчання школярів.

  Звіт складений за результатами опитування випускників шкіл 2016 року. В анкетуванні взяли участь 51 тисяча випускників середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, колегіумів, спеціалізованих шкіл та НВК.

  Результати опитування свідчать про те, що абсолютна більшість випускників (86,9%) цілеспрямовано готувалися до складання зовнішнього незалежного оцінювання. Найбільше випускники готувались до складання ЗНО з української мови та літератури, найменше – з російської мови та географії.

 3. Завдання ЗНО з історії України з коментарями
  01.06.2017

  Завдання ЗНО з історії України з коментарями

  Зовнішнє незалежне оцінювання з історії України, що буде проведено 02 червня, є одним із обов’язкових предметів на вибір випускників шкіл, результати якого зараховуватимуться як державна підсумкова атестація у старшій школі та, за бажанням випускника, як вступний іспит до вищого навчального закладу.

  Освіта.ua пропонує всім, хто готується до іспиту з історії України, безкоштовний онлайн-сервіс, що містить завдання тестів ЗНО з історії, правильні відповіді на завдання, а також ґрунтовні пояснення провідних фахівців до правильної відповіді кожного із завдань тесту.

  Майбутні учасники ЗНО можуть безкоштовно ознайомитись з коментарями професійних фахівців до тестів ЗНО з історії України, що були використані Українським центром оцінювання якості освіти під час проведення основної сесії тестування у 2013 році (перша і друга сесії), 201420152016 роках, пробного тестування у 201320142015 і 2016 роках, а також додаткової сесії 2015 року.

  Загалом, використання сервісу допоможе учасникам ЗНО зрозуміти структуру тесту з історії України, ознайомитись із формами завдань та коментарями до правильних відповідей до кожного завдання тесту.

  ЗНО ОНЛАЙН. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

   

   програми ЗНО ЗНО онлайн підготовка до ЗНО пробне ЗНО ЗНО історія України розрахунок бала ЗНОПопулярні товари 1. Искусство 1 класс Новая программа Авт: Л. Масол О. Гайдамака Н. Очеретяна
  70 грн.
  В учебнике, составленном в соответствии с требованиями нового Государственного стандарта начального общего образования в отрасли Искусство и соответствующей базовой учебной программы, поданы материалы, которые способствуют усилению роли искусств в личностном становлении учеников. Весь материал учебника способствует не только развитию навыков рисования, а и гармоничного восприятия окружающего мира, учит видеть и понимать красоту. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2012 р. № 118)
 2. Русский язык 6 класс Новая программа Русский язык обучения Авт: А. Рудяков Т. Фролова М. Маркина-Гурджи
  95 грн.
  Учебный материал соответствует требованиям Государственного стандарта среднего образования и программе по русскому языку для 6 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. Рекомендовано Министерством образования и науки Украины.
 3. Інформатика Тематичний тестовий контроль 4 клас Нова програма Авт: О. Коршунова
  Навчальний посібник Інформатика. Тематичний тестовий контроль, 4 клас містить різного типу завдання для здійснення тематичного оцінювання учнів на уроках інформатики в 4 класі. Передбачено запитання, що допоможуть сформувати вміння оцінити власні успіхи та рівень складності навчального матеріалу. Завдання підготовлено у двох варіантах до кожної теми та для кожного варіанта подано на окремих аркушах. Для кожної контрольно-підсумкової роботи розроблено оціночну таблицю для користування виключно вчителем. До підручника Інформатика 4 клас Нова програма Авт: Коршунова О.В. Вид-во: Генеза Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 р. № 14.1/12-Г-341)
Виробник
Підбір товарів
Яндекс.Метрика
Наверх