Товар успішно доданий до кошика!
Товар добавлен к сравнению!Програма з інформатики очима практиків

06.03.2017

Програма з інформатики очима практиків

Аматорський Ноїв ковчег виявився надійнішим, ніж побудований фахівцями «Титанік». Можливо, й аматорські пропозиції вчителів-практиків виявляться більш життєздатними, аніж витвори фахівців МОН. Пропонуємо ознайомитись з міркуваннями колективу однодумців – учителів інформатики щодо особливостей нової програми.

З ініціативи Міністерства освіти України зараз триває обговорення змін до навчальних програм для 5-9 класів. Завершився перший етап і настав час проаналізувати зауваження, яких до програми з інформатики набралося більше 600. Така активність учасників обговорення свідчить як про те, що інформатика є дуже затребуваним предметом у сучасній школі, так і проте, що чинні програми не відповідають викликам, які постають перед школою.

Програма з інформатики очима практиків

Аматорський Ноїв ковчег виявився надійнішим, ніж побудований фахівцями «Титанік». Можливо, й аматорські пропозиції вчителів-практиків виявляться більш життєздатними, аніж витвори фахівців МОН. Пропонуємо ознайомитись з міркуваннями колективу однодумців – учителів інформатики щодо особливостей нової програми.

З ініціативи Міністерства освіти України зараз триває обговорення змін до навчальних програм для 5-9 класів. Завершився перший етап і настав час проаналізувати зауваження, яких до програми з інформатики набралося більше 600. Така активність учасників обговорення свідчить як про те, що інформатика є дуже затребуваним предметом у сучасній школі, так і проте, що чинні програми не відповідають викликам, які постають перед школою.

Однією з найкардинальніших і, разом з тим, найпродуктивніших ідей залишається утворення на основі шкільної інформатики двох незалежних предметів, які умовно можна назвати «Алгоритміка і програмування» та «Комп’ютерні технології». Проте малоймовірно, що в рамках Державного стандарту базової та середньої освіти такий підхід буде реалізовано. Залишається лише шукати оптимальний варіант поєднання технологічного і науково-математичного напрямків у рамках одного навчального предмета.

Це може здатися дивним, але серед пропозицій були й такі, що зводилися до мінімізації часу на вивчення «найосновнішої» з основ інформатики – програмування. Але дивно це лише на перший погляд. Десяток чи більше років панування в шкільній інформатиці «користувальницького» підходу дав свої плоди: середній вчитель (а іноді й випускник ВНЗ) «боїться» програмування. Це, звичайно, не може бути орієнтиром при формуванні нової програми, але врахувати цю проблему потрібно.

Нормативні документи Положення про кабінет інформатики, Норми поділу класів на групи, Типові штатні нормативи загальноосвітніх шкіл, ДСанПіН тощо повинні бути переглянутими, узгодженими між собою та приведеними у відповідність до сучасного стану інформаційних технологій і вимог сьогодення.

Основні особливості програми

Програма з інформатики для 5-9 класів складена з дотриманням нормативних документів МОН України з урахуванням рекомендацій провідних спеціалістів та вчителів, призначена для шкіл, де учні почали вивчення інформатики в початковій школі і розрахована на те, що на уроці кожен учень має бути забезпечений індивідуальним робочим місцем, обладнаним комп’ютером, під’єднаним до мережі Інтернет.

Навчальний предмет інформатика згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти відноситься до освітньої галузі «Технології». Та, не зважаючи на це, програма окрім інфор­маційно-комунікаційних технологій (ІКТ) передбачає вивчення наукової складової – основ алгоритмізації та програмування (ОАП).

Програма має такі особливості:

 • Посеместрове розділення технологічної (ІКТ) і наукової (ОАП) складових, що дозволяє не перемішувати вивчення кардинально відмінних тем, а також сприяє більш об’єктивному оцінюванню знань та навичок учнів.
 • Введення обов’язково-вибіркових модулів для другої години у 8-9 класах.
 • Варіативність вивчення у 8-9 класах обов’язково-вибіркових модулів дає змогу підлаш­товувати курс інформатики під потреби та можливості навчальних закладів.
 • Авторські програми обов’язково-вибіркових модулів дозволяють без зміни всієї програми вчасно реагувати на появу нових технологій, програмного забезпечення тощо.
 • Подання навчальних розділів ІКТ і ОАП із загальною кількістю 15 год. без деталізації витрат часу на вивчення кожної теми, що до них входять.
 • Дозвіл міняти порядок вивчення двох змістовних складових ОАП та ІКТ (один семестр – ІКТ, інший семестр – ОАП), наприклад, для можливості підготовки до олімпіад.
 • Дозвіл в межах навчального року змінювати порядок вивчення тем і кількість відведених годин з обов’язковим дотриманням вказаних у програмі вимог до обсягу знань і вмінь учнів та тематичним оцінюванням з кожної теми.
 • Заміна надлишкової градації знань і вмінь учнів (описує, розрізняє, наводить приклади, має уявлення, пояснює, називає, дотримується, уміє, викорис­товує, застосовує тощо) лаконіч­ними, зрозумілими і достатніми вимогами щодо компетенцій: «має уявлення», «знає» та «вміє».
 • Свобода у виборі середовища і мов програмування для викладання ОАП та програмного забезпечення для вивчення ІКТ з дотриманням вимог до обсягу навчальних компетенцій учнів та авторських прав власників чи розробників програмного забезпечення.
 • Кожного уроку має відбуватись індивідуальна практична робота учня за комп’ютером у вигляді виконання закріплюючих вправ, практичних чи лабораторних робіт, рішення компетентнісних задач, пошуку інформації, виконання індивідуальних чи колективних проектів, тестування, тренування тощо.

Програма складається з двох обов’язкових до виконання частин:

 • базова частина (1 год. на тиждень) у 5-9 класах;
 • вибірково-обов'язкові модулі (1 год. на тиждень) у 8 і 9 класах.

 

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

Загальний обсяг

Інваріантний базовий курс

35

35

35

35

35

175 (128 ІКТ + 47 ОАП)

Вибірково-обов’язкові модулі

35

35

70 (ОАП та/або ІКТ)

 

Вибірково-обов'язкові модулі у 8–9 класах, що складаються із тем, які належать до змістових ліній ОАП або ІКТ, дають можливість загальноосвітнім навчальним закладам варіювати обсяг вивчення ОАП від обов’язкового для всіх пропедевтичного курсу, обсягом близько 57 год. У 5–7 класах до 57+70=127 год. (50% всього курсу) за рахунок 70 год. варіативних модулів.

Спеціалізовані школи та школи і класи з поглибленим вивченням окремих предметів зможуть у 8–9 класах вибрати вибірково-обов'язкові модулі, з числа тих що відповідають напрямку їхньої діяльності: школи «далекі від програмування» (спортивного, суспільно-гуманітарного тощо напрямків) можуть закінчити вивчення ОАП у 7 класі, а в 8–9 класах вибрати вибірково-обов'язкові модулі зі змістової лінії ІКТ; школи технологічного, природничо-математичного тощо напрямків матимуть можливість вивчати вибірково-обов'язкові модулі зі змістової лінії ОАП. Звичайно, залишається можливість вибирати модулі, що відносяться до обох змістових ліній.

Для викладання вибірково-обов'язкових модулів можна використовувати належним чином затверджені авторські програми. Пропонується також використовувати цілком або фрагмен­тарно програми курсів за вибором, спеціальних курсів і факультативів, що рекомендує МОНУкраїни.

Використання вибірково-обов'язкових модулів створює умови для реалізації вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, в якому зокрема сказано: «Варіативність методик організації навчання, а також наявність в учнів можливості обирати варіативні модулі за вибором залежно від власних пізнавальних здібностей, дають змогу застосовувати особистісно-зорієнтований, компетентнісний і діяльнісний підходи».

Орієнтовний розподіл навчального часу

п/п

Назва розділу

Класи і кількість годин

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

1

Основи обробки інформації

15

 

 

 

 

2

Початковий курс алгоритмізації та програмування

15

 

 

 

 

3

Графічний редактор, презентації

 

15

 

 

 

4

Початковий курс алгоритмізації та програмування

 

15

 

 

 

5

Інтернет, електронна пошта, миттєві повідомлення, форуми, соціальні мережі, створення сайтів

 

 

15

 

 

6

Початковий курс алгоритмізації та програмування

 

 

15

 

 

7

Системи числення. Вступ в алгебру логіки

 

 

 

15

 

8

Табличний процесор, індивідуальні проекти

 

 

 

15

 

9

Комп’ютерна графіка. Інформаційні системи і технології. Інтернет сервіси Web 2.0.

 

 

 

 

15

10

Бази даних. Системи керування базами даних

 

 

 

 

15

11

Вибірково-обов'язкові модулі

 

 

 

30

30

12

Резерв

5

5

5

5+5

5+5

 

Разом

35

35

35

70

70


Зміст навчального матеріалу та вимоги до базових компетенцій учнів 5 (6, 7, 8, 9) клас
(лише як приклад оформлення змісту навчального матеріалу та вимог)

К-сть годин

Тема, зміст навчального матеріалу

Вимоги до базових компетенцій учнів

15

1. Основи обробки інформації

1.1. Основи роботи з комп’ютером

Комп’ютери та їх різновиди. Складові комп’ютерів та їх призначення.

 Основні поняття операційної сис­теми. Файли. Файлова система. Папки. Імена зовнішніх запам’ято­вую­чих пристроїв. Шлях до файлу (адреса).

Робочий стіл. Основні об’єк­ти робо­чого стола. Значки. Ярлики. Копіювання файлів.

Вікно папки. Кноп­ки керування вік­ном. Контекстне меню. Створення пап­ки. Створення ярлика.

1.2. Основи роботи з текстом

Текстовий процесор. Правила на­бору тексту. Переміщення в тексті. Збере­ження документа. Відкриття до­кумента.

Робота з абзацами. Фраг­мент тексту. Робота з фрагментами тексту.

Вибір гарні­тури, роз­міру та накрес­лення символів.

Робота з кількома документами. Копі­ювання фрагментів інших доку­ментів.

Додавання малюнків із файлу та їх форматування. Додавання, редагування та форматування таблиць.

Сторінки документа та їх формату­вання. Друк документа.

1.3. Пошук інформації в Інтернеті

Локальна мережа, використання мере­жевих папок.

Пошук інформації в Інтернеті. Заван­таження файлів з Інтернету. Пошук інформації. Пошукові системи. Соці­альне значення Інтернету та загрози, пов’язані з його використанням.

Учні повинні мати уявлення про:

·      елементи файлової системи: файл, папка;

·      основні об’єкти робочого столу.

·      текстовий документ;

·      символи: гарнітуру, розмір, накреслення.

·      соціальне значення Інтернету та загрози, пов’язані з його використанням;

Учні повинні знати:

·      правила поведінки в кабінеті інформатики;

·      принцип записування шляху до файлу.

·      правила набору тексту;

·      поняття користувача й сеансу корис­ту­вача;

·      поняття сервера та клієнтського комп’ю­тера;

·      порядок здійснення пошуку інформації в Інтернеті;

·      поняття веб-сторінки та веб-сайту;

Учні повинні вміти:

·      створювати власну робочу папку;

·      відкривати і закривати папки;

·      знаходити файл за відомим шляхом до нього;

·      створювати папки і ярлики;

·      копіювати файли з однієї папки в іншу;

·      виправляти помилки у тексті;

·      створити, редагувати і зберігати текстові документи за зразком;

·      розробити власний дизайн документа зада­ного призначення та створити його;

·      додавати малюнки з файлів до текстового документа та форматувати їх;

·      додавати таблиці, редагувати та формату­вати їх;

·      зберігати і друкувати текс­товий доку­мент.

·      переглядати гіпертекстові сторінки;

·      знайти відомості в Інтернеті, порівняти їх зміст на різних веб-ресурсах.

15

2. Початковий курс алгоритмізації та програмування

Поняття алгоритму. Типи алго­ритмів. Поняття виконавця алгоритмів. Способи подання алгоритмів. Графічне подання алгоритмів у вигляді блок-схем.

Ознайомлення з середовищем реалі­зації алгоритмів. Запуск та завершення ро­боти у середовищі. Інтерфейс корис­тувача. Основні налаштування.

Поняття мови програмування. Складові мови програмування. Поняття програми і програмного коду. Поняття програм­ного проекту. Етапи створення проекту.. Компі­ляція та виконання програми.

Виведення даних. Поняття про форма­тування текстових і числових даних під час виведення.

Редактор програм. Редагування коду. Коментарі та їх при­значення у коді програми.

Арифметичні операції та їх особли­вості. Особ­ливості запису арифме­тич­них вира­зів мовою програмування.

Поняття величини. Поняття змінної і константи, типу даних. Оголошення змінних і констант. Присвоювання зна­чення змінній.

Уведення текстових і числових даних.

Лінійні алгоритми.

Учні повинні мати уявлення про:

·      алгоритм;

·      виконавець алгоритму;

·      середовище виконання алгоритмів;

·      система команд виконавця алгоритмів;

Учні повинні знати:

·      форми подання алгоритму;

·      основні елементи блок-схем;

·      поняття змінної і типу даних;

·      поняття константи ізмінної;

·      лінійні алгоритми, алгоритми з розгалу­жен­нями і повтореннями;

·      основні команди, з яких складаються алго­ритми в певному середовищі виконання

·      цикли з умовою і цикли з лічильником;

·      правила запису введення та виве­дення;

·      пріоритети арифметичних операцій.

Учні повинні вміти:

·      розробляти блок-схеми лінійних алгоритмів розв’язання простих задач;

·      запускати та налаштовувати роботу сере­довища програмування;

·      компілювати й запускати програму;

·      розробляти алгоритми і програми розв’язання простих розрахункових задач;

·      знаходити і виправляти помилки в лінійних алгоритмах та програмах, що їх реалізують;

·      аналізувати коректність результату роботи програми при різних початкових даних.

 

Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.Поділіться цією посиланням:


 1. Завдання з мови та математики для дошкільнят
  27.09.2018

  Завдання з мови та математики для дошкільнят

  Проект «Розвиток дитини» пропонує батькам та вихователям п’ятнадцять розвивальних завдань для знайомства й закріплення понять геометричних фігур, розвитку навичок математичного обчислення, читання по складах, аналітичного, логічного, творчого мислення, довільної уваги, зорової пам’яті тощо.

  Виконання запропонованих завдань сприятиме формуванню у дітей позитивного ставлення до читання та вивчення математики, вихованню впевненості у собі та своїх освітніх можливостях, що є важливою запорукою всебічного розвитку дитини.

  Схеми й приклади: додавання в межах 5Завдання допоможе дитині опанувати дію додавання в межах 5, покращити обчислювальні навички, розвинути увагу й кмітливість. Виконуючи завдання, дитина зможе навчитися представляти інформацію графічно, пояснювати прості математичні схеми, застосовувати навички у навчальних і практичних ситуаціях.

  Незвичайні приклади: додавання й віднімання в межах 5. Це завдання допоможе дитині опанувати дію додавання й віднімання в межах 5, покращити обчислювальні навички, розвинути увагу та кмітливість. Дитині пропонується перевірити, чи правильно розв’язані пропоновані приклади в малюнках.

  Рахунок до 10. Скільки фруктів та ягід? Це завдання допоможе дитині потренувати навички рахунку до десяти, розвинути математичне мислення, увагу й кмітливість. Дитині пропонується порахувати, скільки виросло фруктів на дереві, а ягід на кущі. Також потрібно провести стрілку від таблички з відповідною цифрою до дерева чи куща.

  Рахунок до 10: скільки малюнків? Це завдання пропонує порахувати однакові малюнки й замалювати відповідну кількість клітинок. Виконуючи завдання, дитина зможе цікаво та просто оволодіти основними математичними поняттями, сформує наочне уявлення про кількість та її графічне позначення, тренуватиме зорово-моторну координацію й увагу, розвиватиме дрібну моторику.

  Цікава математика: порахуй і домалюй. Це завдання допоможе дитині розвинути навички рахунку в межах 10, увагу та кмітливість. Дитині пропонується порахувати предмети, перевірити, чи правильно зазначено кількість у відповідних комірках, і домалювати ті, яких не вистачає.

  У кого більше: порівнюємо кількість. Цей комплект завдань допоможе дитині навчитися послідовному рахунку від 1 до 11, а також розвинути навички порівняння. У кожному з 8-ми завдань є два персонажа, що мають різну кількість продуктів, представлену наочно. Дитині пропонується порахувати, скільки продуктів у кожного з персонажів, і записати числа у відповідних комірках.

  Порівняння малюнків: від найбільшого до найменшогоЗавдання допоможе дитині формувати елементарні математичні уявлення, вміння вимірювати різні розміри зображень, розвиватиме увагу й кмітливість. Дитині пропонується розглянути й з'єднати однакові малюнки від найбільшого до найменшого.

  Розмальовуємо й вивчаємо геометричні форми. Цей комплект завдань допоможе дитині вивчити назви основних геометричних фігур, навчитися впізнавати їх серед інших елементів малюнка. Виконуючи завдання, дитина розвиватиме просторове мислення, зорове сприйняття й дрібну моторику.

  Геометрія довкола нас: малюнки з фігур. Цей комплект завдань допоможе дитині вивчити назви основних геометричних фігур, навчитися малювати ці фігури та зрозуміти, де в навколишньому світі зустрічаються такі форми. У кожному завданні дитині пропонується намалювати малюнки з геометричних фігур за наочною інструкцією.

  Визначаємо форми предметів, малюємо фігури. Це завдання допоможе дитині розвинути логіко-математичне мислення, увагу й кмітливість. Дитині пропонується розглянути малюнки й визначити їхню форму. Біля кожного зображення предмета потрібно намалювати відповідну фігуру.

  Вирізаємо й вчимо геометричні фігури. Це завдання допоможе дитині вивчити зовнішній вигляд і назви геометричних фігур, розвинути просторове мислення. На аркуші є 10 місць для вклеювання, підписаних назвами фігур. Дитині пропонується вирізати 10 фігур, що розміщені внизу сторінки, наклеїти кожну на своє місце й розмалювати.

  Складаємо слова й вчимося читати. Цей комплект завдань чудово підходить для дітей, що вже вивчили літери й роблять перші спроби читати слова, а також писати їх. Кожне з 8-ми завдань містить 4-6 малюнків та від 12 до 15 складів, з яких можна скласти назви цих малюнків.

  Де знаходиться песик: вивчаємо прийменники. Це завдання розвиватиме вміння дитини правильно використовувати групу прийменників за місцезнаходженням предметів або об'єктів у просторі, формуватиме просторовий інтелект, увагу. Дитині необхідно розглянути малюнки, визначити, де знаходиться песик, і написати біля малюнків відповідні прийменники.

  Де знаходиться бегемотик? Визначаємо розміщення. Це завдання допоможе дитині розвивати просторовий інтелект, уміння орієнтуватися в навколишньому світі, визначати положення предмета по відношенню до іншого, зосереджувати увагу на потрібному об'єкті. Дитині необхідно розглянути малюнки та зафарбувати кружечки, що відповідають розміщенню бегемотика.

  Розмальовка «Перші літери». Це завдання допоможе дитині пригадати деякі літери української абетки й усвідомити взаємозв’язки між звуками та літерами. Дитині пропонується 12 чорно-білих малюнків, серед яких можна виокремити 6 пар, назви яких починаються з однакової літер. Дитині потрібно з’єднати лініями такі пари, а потім розмалювати всі малюнки.

  Кожне завдання можна роздрукувати на звичайному або кольоровому принтері та використовувати необмежену кількість разів. Завантаження завдань для дітей доступне для користувачів сайту після швидкої реєстрації.

   

   розвиток дитини розмальовки прописи

 2. Як писати бізнес-листи англійською?
  18.04.2017

  Як писати бізнес-листи англійською?

  У світі інтернету зустрічають не по одягу, а по листуванню. Ваш еmail може як викликати прихильність ділового партнера, так і залишити неприємне враження, знищивши всі ваші старання налагодити комунікацію. Фахівці компанії AnyWay підготували поради, як правильно скласти діловий лист, який не залишиться непоміченим вашим адресатом.

  Хто і кому пише бізнес-листи?

  Можливо, вам знадобиться написати бізнес-листа англійською мовою новому міжнародному клієнтові, колезі з іншої країни, професору англомовного університету під час вступу або під час навчання; англомовному босові як звіт по роботі або подаючи свою кандидатуру на працевлаштування в англомовну компанію.

  Кожна з цих ситуацій передбачає використання ділової лексики, що відрізняється від тієї, до якої ви звикли в неформальних ситуаціях. Часом нам непросто сформулювати ділову пропозицію або відповісти партнерові по бізнесу рідною мовою. А необхідність скласти лист англійською ускладнює ситуацію. Тому варто знати основні правила створення бізнес-листів, дотримуючись прийнятих норм та особливостей менталітету одержувача.

  Правила написання гарного ділового листа

  1. Вказуйте тему листа

  Тема – це перше, що побачить одержувач. Вона повинна бути короткою та влучною, щоб привернути увагу та заявити, про що піде мова в тексті листа:

  • дату проведення зборів змінено;
  • питання щодо конференції;
  • пропозиція для презентації.

  2. Обов'язково використовуйте професійне привітання

 3. Поради вчителю: піклуйтесь про себе та своє здоров'я
  12.04.2017

  Поради вчителю: піклуйтесь про себе та своє здоров'я

  Чим ближче кінець шкільного робочого тижня, тим важче вчителю утримуватись на поверхні й не захлинутись у водоверті буднів. Усі знають, що прямим обов'язком учителя є постійна турбота й підтримка своїх учнів, але не менш важливо навчитися піклуватися про себе і своє здоров'я.

  Професор психології Гейл Кінман на сторінках Гардіан акцентує увагу на трьох порадах учителям на кожний день протягом п'яти днів робочого тижня, спрямованих на зняття стресу та підтримку свого розумового, тілесного й душевного здоров'я.

  Понеділок. Загальновизнаною є істина, що ніхто не любить понеділок, але саме вчителю так важливо спокійно розпочати свій робочий тиждень.

  Спробуйте розслабитись упродовж хоча би двох-трьох хвилин, перш ніж ваші учні зберуться вранці на перший урок. Уявіть собі весь день у позитивному плані, наскільки це можливо, що позитивно позначиться на вашому душевному стані.

  На найближчій перерві між уроками постарайтеся вийти зі стану «на автопілоті» й очистити свій розум, просто з'ївши якийсь фрукт. Зосередьтеся саме на процесі його поїдання, відволікаючись від шкільних проблем.

  Після роботи хоч би трохи погуляйте. Зосередьтесь на тому, що ви бачите навкруги: відчуйте запахи, прислухайтесь до шуму, відчуйте «смак» оточуючого світу. У жодному випадку не використовуйте цей час, щоби будувати якісь плани чи концентруватись на рішенні якихось проблем.Популярні товари 1. Геометрія 9 клас Оновлена програма Зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт Авт: Істер О.
  Посібник містить повну добірку самостійних та тематичних контрольних робіт з курсу геометрії 9-го класу відповідно до чинної навчальної програми для ЗНЗ. Завдання кожної роботи диференційовано за рівнями оцінювання навчальних досягнень учнів. У передмові надано методичні рекомендації щодо проведення, оформлення та оцінювання робіт. Для зручності користування посібником передбачено місце для запису розв'язань та відповідей. Призначено для учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів математики. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.
 2. Робочий зошит з англійської мови. 3 клас. До підручника Карп юк О.Д. Нова програма. О. Косован Н. Вітушинська
  Робочий зошит з англійської мови укладено відповідно до чинної програми Міністерства освіти і науки т України та підручника для 3-го класу (Карп’юк О. Д. Англійська мова: підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів — Тернопіль: Видавництво «Астон», 2013). Різноманітність форм завдань, уміщених у зошиті, сприятиме збагаченню словникового запасу учнів 3-го класу, систематизації набутих знань, розвитку мовлення, уваги та мислення. Для учнів 3-го класу та вчителів англійської мови.
 3. Русский язык. 5 класс. Авт: Т. Полякова, Е. Самонова
  72 грн.
  Учебник по русскому языку для 5 класса по новой программе для школ с украинским языком обучения первый год изучения. Основной принцип построения учебника – системная связь языковой, речевой, коммуникативной и социокультурной линий. Современная подача учебного материала способствует превращению учебы в творческий процесс, организации активной речевой деятельности учащихся, развитию воображения, усвоению базовых языковых понятий. Учебник ориентирован на развитие творческих способностей, навыков самообразования, формирование интереса учащихся к предмету. Рекомендовано Министерством образования и науки, молодёжи и спорта Украины (приказ Министерства образования и науки, молодёжи и спорта Украины № 10 от 04.01.2013.)
 4. Основи здоров’я Зошит-практикум 5 клас Нова програма Авт: Бех І.
  До підручника Основи здоров'я 5 клас Нова програма Авт: Бех І. Воронцова Т. Пономаренко В. Страшко С. Вид-во: Алатон Зошит-практикум для 5 класу за Новою програмою реалізує концепцію життєвих навичок, що визнана у світі найефективнішою для навчання здоров’я, розвитку особистості, профілактики поведінкових ризиків і проблем. Наведені завдання орієнтовано на застосування інтерактивних методів, які є високотехнологічними і найкраще зарекомендували себе в учнівському середовищі. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Міністерством освіти і науки України
Виробник
Підбір товарів
Яндекс.Метрика
Наверх